GIÁ CƯỚC HOME INTERNET VÀ GÓI TÍCH HỢP HOME TV

Các gói cước sẽ áp dụng từ 01/06/2019.

1. Gói cước Home Internet:

 

STT

Tên gói cước

Home 1

Home 2

Home 3

1

Quy định tốc độ 

 

Tốc độ tối đa trong nước 

30Mbps

40Mbps

50Mbps

 

Tốc độ truy nhập quốc tế tối đa

14,7 Mbps 

18 Mbps 

20,5 Mbps

 

Tốc độ truy cập quốc tế tối thiểu

Không

Không 

Không

2

Địa chỉ IP

Động

Động 

Động

3

Giá các gói cước (đồng/thuê bao) (đã bao gồm VAT) 

 

Gói Hàng tháng

189.000

219.000

259.000

 

Gói 07 tháng

1.134.000

1.314.000

1.554.000

 

Gói 15 tháng 

2.268.000

2.628.000

3.108.000

2. Gói cước Home TV (có bao gồm STB)

STT

Tên gói cước

Home TV1

Home TV2

Home TV3

1

Cơ cấu gói cước

Fiber 30 Mbps

MyTV chuẩn

(STB)

Fiber 40 Mbps

MyTV NC

(STB)

Fiber 50 Mbps

MyTV VIP (STB)

2

Giá các gói cước (đồng/thuê bao) (có VAT)

 

Gói Hàng tháng

239.000

269.000

309.000

 

Gói 07 tháng 

1.434.000

1.614.000

1.854.000

 

Gói 15 tháng 

2.868.000

3.228.000

3.708.000

STT

Tên gói cước

Home 1

Home 2

Home 3

1

Quy định tốc độ 

 

Tốc độ tối đa trong nước 

30Mbps

40Mbps

50Mbps

 

Tốc độ truy nhập quốc tế tối đa

14,7 Mbps 

18 Mbps 

20,5 Mbps

 

Tốc độ truy cập quốc tế tối thiểu

Không

Không 

Không

2

Địa chỉ IP

Động

Động

Động

3

Giá các gói cước (đồng/thuê bao) (đã bao gồm VAT)

 

Gói Hàng tháng

189.000

219.000

259.000

 

Gói 07 tháng

1.134.000

1.314.000

1.554.000

 

Gói 15 tháng 

2.268.000

2.628.000

3.108.000