Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

VNPT Hậu Giang thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là xe ô tô khách nhãn hiệu Mercedes-Benz 16 chỗ, biển kiểm soát 95B-005.41 đã qua sử dụng bán thanh lý năm 2022

Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'NỘI DUNG Công Đầu giả Hợp danh Bắc Trung Nam Công Đầu giả Hợp danh Song hoặc tham gia Trung tâm Dịch Đầu tinh Hậu Giang đãng Thủ dịch đầu giá, chi phí lâu giá tài sản phù 3 Bằng mức quy định dịch đầu Bộ™ Tai chính theo dưới đâu (không dụng dịch mức ệch giả theo rúng khỏi điềm theo quy định thủ phần trên chênh định 5 5 Tiều khác phù hợp o1 sản giá đầu 3 Hồ tham gia chọn hức đầu mức đáp mg châm điểm chí đánh chấm điểm Phụ 02/2022/TT- ngày 08/02/2022'Không có mô tả ảnh.