Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản thanh lý

Viễn thông Hậu Giang thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá tài sản là cột anten hỏng đã tháo dỡ thu hồi bán thanh lý đợt 1 năm 2022

Không có mô tả ảnh.Có thể là hình ảnh về văn bảnKhông có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.