Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản thanh lý

Viễn thông Hậu Giang thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá tài sản là xe ô tô khách nhãn hiệu Mercedes-Benz 16 chỗ, biển kiểm soát 95B-005.41 đã qua sử dụng bán thanh lý năm 2022.

Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.