Hình ảnh có thể có: 1 người

 

 

 

Cụ thể cách gọi tổng đài 18001166 như sau:

  

♦ Nhánh 1 là Yêu cầu sửa chữa, báo hỏng, phục vụ 24/24; 


♦ Nhánh 2 là Tư vấn về chính sách sản phẩm, dịch vụ

 

và mua hàng, phục vụ từ 7h – 21h hàng ngày; 


♦ Nhánh 3 là Tiếp nhận yêu cầu khiếu nại và chăm sóc

 

khách hàng, phục vụ từ 7h – 21h hàng ngày. 

 

 * Email : cskh.hgi@vnpt.vn