Hệ thống Quản lý văn bản điều hành (VNPT-iOffice)

 

 - Quản lý công văn

- Quản lý công việc
- Ql lịch họp, lịch công tác
- QL tin tức, thông báo
- Các chức năng quản trị

TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT HẬU GIANG

Phòng Khách Hàng Tổ Chức Doamh Nghiệp