Gói cước tích hợp

Từ ngày 01/10/2015 VinaPhone chính thức ban hành các gói cước tích hợp với nhiều ưu đãi dành cho các thuê bao trả sau.
Đối tượng áp dụng: Khách hàng thường xuyên là thuê bao hòa mạng trả sau bao gồm: Thuê bao ký hợp đồng hòa mạng trả sau.
Thuê bao trả sau đang tạm khóa 2 chiều (trước ngày mùng 1 của tháng trước tháng hòa mạng) đang không hưởng ưu đãi khác khôi phục sử dụng dịch vụ.


Thuê bao trả trước chuyển sang trả sau thỏa mãn đồng thời 02 điều kiện:

- Thuê bao kích hoạt hòa mạng SIM trả trước hoặc là Thuê bao trả sau chuyển trả trước hoạt động tối thiểu 01 tháng 

(chuyển sang trả trước trước ngày mùng 1 của tháng trước tháng hòa mạng).

- Tại thời điểm hòa mạng và đăng ký ưu đãi hoạt động 02 chiều. 

2. Phạm vi: Toàn quốc.

Cước phí

1. Phí tham gia chương trình: 

Cước phí

Cước phí VNĐ/tháng   

Ghi chú

Phí hòa mạng/lần

35.000

Các mức phí khác thu theo quy định hiện hành.

Cước thuê bao/tháng

49.000

Cước gói đăng ký

Thu hàng tháng

Thu theo quy định của từng gói tích hợp

2. Cước liên lạc trong nước ngoài gói:

Cước gọi nội mạng

880 đồng/phút

Cước gọi ngoại mạng

980 đồng/phút

Cước nhắn tin nội mạng

290 đồng/phút

Cước nhắn tin ngoại mạng

350 đồng/phút

(Các mức cước nêu trên đã bao gồm VAT)

3. Chi tiết các gói cước:

VinaPhone

3. Quy định về thu cước gói:

- Thu cước gói:

+ Đăng ký trước ngày 16 của tháng: thu 100% giá gói 

+ Đăng ký từ ngày 16 của tháng trở đi: thu 50% giá gói

- Giá gói KM đã bao gồm thuế VAT (10%) và chưa bao gồm cước thuê bao tháng.

Quy định khác

1. Quy định đăng ký, hủy các gói phụ (SMS-15, Voice ngoại mạng):

*Gói SMS-15 là gói cước phụ gia tăng, không được đăng ký riêng lẻ:

+Gói cước này được bán kèm với các gói cước ALO/Smart nếu khách hàng có nhu cầu.

+Thời hạn sử dụng gói SMS-15 theo thời hạn sử dụng của gói cước khuyến mại đăng ký. Khách hàng có thể hủy gói cước này và cần ra ĐGD tại VNPT-TT ký hợp đồng hòa mạng để thực hiện.

+Hiệu lực gói SMS-15 (đăng ký/hủy) từ tháng kế tiếp tháng đăng ký/hủy.

*Gói Voice ngoại mạng là gói cước phụ gia tăng, không được đăng ký riêng lẻ:

+Gói cước này được bán kèm với các gói cước ALO nếu khách hàng có nhu cầu.

+Đối tượng: Thuê bao cá nhân đang sử dụng một trong các gói cước ALO tích hợp (không áp dụng cho gói cước ALO135, SMART199) và các thuê bao đang sử dụng gói cước KM cục bộ có hướng gọi nội mạng VNP, cố định VNPT/Gphone toàn quốc được đăng ký gói cước Voice ngoại mạng sử dụng kèm gói cươc chính.

+Hạn mức sử dụng gói Voice ngoại mạng theo tháng dương lịch. Thời gian sử dụng tương ứng với thời gian hưởng ưu đãi còn lại của gói ALO tích hợp.

+Không giới hạn cuộc gọi. Không giới hạn số phút/cuộc gọi. Sau khi sử dụng hết hạn mức số phút trong gói, nếu sử dụng thêm ngoài gói phút gọi ngoại mạng (ngoài gói) sẽ bị tính cước theo đơn giá niêm yết quy định hiện hành. Nếu không sử dụng hết hạn mức trong tháng sẽ không được bảo lưu sang tháng kế tiếp.

+Đăng ký mới gói cước Voice ngoại mạng, trong thời gian hưởng ưu đãi nếu:

oĐăng ký trước ngày 21 của tháng: có hiệu lực sử dụng ngay trong tháng.

oĐăng ký từ ngày 21 của tháng trở đi: có hiệu lực sử dụng từ tháng kế tiếp.

Để đăng ký gói cước Voice ngoại mạng thì khách hàng cần ra Điểm Giao dịch của các VNPT-TT để làm thủ tục.

oTrong thời gian hưởng khuyến mại: Khách hàng có thể hủy gói cước Voice ngoại mạng và có hiệu lực từ tháng kế tiếp. Để hủy gói cước thì khách hàng cần ra Điểm giao dịch của các VNPT-TT để làm thủ tục. oThời gian sử dụng các gói cước Voice ngoại mạng theo thời gian hưởng khuyến mại còn lại tương ứng của gói ALO tích hợp.

oNếu khách hàng chuyển đổi gói ALO tích hợp sang gói ALO135, SMART199 thì gói Voice ngoại mạng kèm theo (nếu có) sẽ bị huỷ và không được hoàn tiền mua gói.

2. Quy định về chuyển đổi gói cước:

Cho phép chuyển đổi giữa các gói cước với nhau. Khách hàng cần ra ĐGD tại VNPT-TTP ký hợp đồng hòa mạng để thực hiện chuyển đổi.

- Số lần chuyển đổi: Mỗi khách hàng có hạn mức tối đa 03 lần để đăng ký chuyển đổi gói cước trong chu kỳ hưởng ưu đãi.

- Gói cước chuyển đổi có hiệu lực sử dụng từ tháng kế tiếp tháng chuyển đổi trong thời gian còn lại của chu kỳ cam kết sử dụng 18 tháng đối với gói cước đăng ký lần đầu tiên.

- Các thuê bao ALO cũ đang hoạt động sẽ được tiếp tục sử dụng gói cước cũ đang dùng cho đến khi hết hạn (hoặc được chuyển sang các gói cước mới nếu có nhu cầu):

+Khách hàng cần ra ĐGD tại VNPT-TTP ký hợp đồng hòa mạng để thực hiện chuyển đổi.

+Hiệu lực sử dụng gói cước chuyển đổi từ tháng kế tiếp tháng chuyển đổi.

+Áp dụng hạn mức chuyển đổi tối đa 03 lần khi chuyển sang gói cước mới.

+Các gói cước phụ kèm theo gói cước cũ (nếu có) khi chuyển đổi sang gói cước mới sẽ bị hủy.

Đăng ký gói cước với thuê bao thuộc chương trình Thỏa sức chọn số:

- Thuê bao không có mức cước cam kết tháng: hưởng ưu đãi theo gói cước đăng ký.

- Thuê bao có mức cước cam kết tháng:

+Mức cước cam kết > 300.000đ/tháng: Các cuộc gọi miễn phí được tính vào gói cước khuyến mại đăng ký tương ứng. Cước phát sinh cho phần cuộc gọi lớn hơn 10 phút hay ngoài tổng thời lượng miễn phí tháng và các cuộc gọi khác được tính vào mức cước cam kết theo loại số đăng ký hòa mạng.

+Mức cam kết tháng ≤ 300.000đ/tháng: khi đăng ký một trong các gói cước ưu đãi sẽ được miễn cước cam kết tháng theo chương trình “Thỏa sức chọn số”. Khách hàng vẫn phải đóng cước thuê bao tháng bình thường.

- Tra cứu số phút miễn phí sử dụng: Soạn ALOTS gửi 900. Hệ thống trả về nội dung số phút miễn phí còn lại sử dụng trong tháng.