Dịch vụ chặn cuộc gọi

Dịch vụ Chặn cuộc gọi (Call Blocking) là dịch vụ quản lý cuộc gọi cho phép tất cả các thuê bao VinaPhone sử dụng dịch vụ có quyền Chặn, Chuyển, Nhận các cuộc gọi mà mình mong muốn mọi lúc mọi nơi.

Cách đăng ký

Để Đăng ký dịch vụ. Khách hàng có thể đăng ký qua 3 cách sau:

- Cách 1: Soạn DK gửi 9336

- Cách 2: Truy cập vào website địa chỉ: http://cb.vinaphone.com.vn và làm theo hướng dẫn

- Cách 3 : Truy cập vào wapsite địa chỉ: http://cb.vinaphone.com.vn/m và làm theo hướng dẫn

Để Hủy dịch vụ khách hàng có thể chọn trong 3 cách sau:

- Cách 1 qua SMS soạn: HUY gửi 9336.

- Cách 2: Truy cập vào website địa chỉ: http://cb.vinaphone.com.vn và làm theo hướng dẫn

- Cách 3 : Truy cập vào wapsite địa chỉ: http://cb.vinaphone.com.vn/m và làm theo hướng dẫn

Cách sử dụng

- Để thêm số điện thoại vào danh sách chặn. Sau khi đăng ký dịch vụ. Khách hàng soạn tin nhắn với cú pháp: CHAN SDT1 SDT2gửi 9336 (Trong đó: SDT1, SDT2  là số điện thoại khách hàng muốn chặn)

- Để xóa số điện thoại trong danh sách chặn đã có trước đó. Khách hàng soạn tin với cú pháp:BO SĐT1 SĐT2 gửi 9336 (Trong đó: SDT1 và SDT2 là các số điện thoại muốn bỏ hoặc xóa trong danh sách).

Cách đăng ký

Để Đăng ký dịch vụ. Khách hàng có thể đăng ký qua 3 cách sau:

- Cách 1: Soạn DK gửi 9336

- Cách 2: Truy cập vào website địa chỉ: http://cb.vinaphone.com.vn và làm theo hướng dẫn

- Cách 3 : Truy cập vào wapsite địa chỉ: http://cb.vinaphone.com.vn/m và làm theo hướng dẫn

Để Hủy dịch vụ khách hàng có thể chọn trong 3 cách sau:

- Cách 1 qua SMS soạn: HUY gửi 9336.

- Cách 2: Truy cập vào website địa chỉ: http://cb.vinaphone.com.vn và làm theo hướng dẫn

- Cách 3 : Truy cập vào wapsite địa chỉ: http://cb.vinaphone.com.vn/m và làm theo hướng dẫn

Cách sử dụng

- Để thêm số điện thoại vào danh sách chặn. Sau khi đăng ký dịch vụ. Khách hàng soạn tin nhắn với cú pháp: CHAN SDT1 SDT2gửi 9336 (Trong đó: SDT1, SDT2  là số điện thoại khách hàng muốn chặn)

- Để xóa số điện thoại trong danh sách chặn đã có trước đó. Khách hàng soạn tin với cú pháp:BO SĐT1 SĐT2 gửi 9336 (Trong đó: SDT1 và SDT2 là các số điện thoại muốn bỏ hoặc xóa trong danh sách).

Câu hỏi trường gặp

Câu 1:Tính năng chặn cuộc gọi đến là gì?

Trả lời: Là tính năng cho phép khách hàng tạo danh sách chặn cuộc gọi (Blacklist) gồm các thuê bao có thể là thuê bao mạng VinaPhone, thuê bao cố định hoặc thuê bao di động Việt Nam. Khi khách hàng kích hoạt tính năng Chặn cuộc gọi đến, các thuê bao nằm trong danh sách Chặn cuộc gọi sẽ không thể thực hiện cuộc gọi đến máy di động của khách hàng (hệ thống báo thuê bao đang ở chế độ bận (number busy).. 

Câu 2: Tính năng nhận cuộc gọi đến là gì?

Trả lời: Là tính năng cho phép khách hàng tạo danh sách nhận cuộc gọi (White-list) gồm các thuê bao là thuê bao mạng VinaPhone, thuê bao cố định hoặc thuê bao di động Việt Nam. Khi khách hàng kích hoạt tính năng Nhận cuộc gọi đến, chỉ những thuê bao nằm trong danh sách nhận cuộc gọi mới có thể thực hiện cuộc gọi đến máy di động của khách hàng, tất cả các thuê bao khác đều không thể thực hiện cuộc gọi tới máy di động của khách hàng

Câu 3: Tính năng chuyển cuộc gọi đến là gi?

Trả lời:Là tính năng cho phép khách hàng tạo danh sách Chuyển cuộc gọi (Grey-list) gồm các thuê bao là thuê bao mạng VinaPhone, thuê bao cố định hoặc thuê bao di động Việt Nam kèm theo số điện thoại nhận cuộc gọi chuyển tiếp. Khi khách hàng kích hoạt tính năng Chuyển cuộc gọi, các thuê bao nằm trong danh sách Chuyển cuộc gọi mỗi khi thực hiện cuộc gọi đến thuê bao di động của khách hàng sẽ được hệ thống tự động chuyển cuộc gọi (forward) sang số điện thoại nhận cuộc gọi chuyển tiếp mà khách hàng đã đăng ký.

Câu 4: Giá cước dịch vụ được tính thế nào?

Trả lời:Xem chi tiết tại đây.

Câu 5: Cách đăng ký sử dụng dịch vụ cụ thê?

Trả lời:Quý khách hàng có thể đăng ký sử dụng dịch vụ trực tiếp trên website hoặc soạn tin nhắn. Chi tiết xem tại đây

Câu 6: Tôi muốn hủy dịch vụ thì làm thế nào?

Trả lời:Quý khách hàng có thể hủy dịch vụ trực tiếp trên website hoặc soạn tin nhắn. Chi tiết xem tại đây

Câu 7: Các danh sách hỗ trợ các tính năng gì?

Trả lời: Mỗi danh sách đều hỗ trợ các tính năng:

- Kích hoạt: lập danh sách và sử dụng danh sách

- Xem các số có trong danh sách hiện tại: kiểm tra các số hiện tại có trong danh sách

- Xóa số điện thoại trong danh sách: xóa số điện thoại trong danh sách đã thiết lập

- Xóa tất cả số điện thoại trong danh sách

- Tạm ngừng sử dụng danh sách: tạm ngừng để sử dụng danh sách khác hoặc tạm thời không sử dụng danh sách nào

- Kịch hoạt lại danh sách: sử dụng lại một danh sách tại một thời điểm bất kỳ

Câu 8: Cách thức sử dụng của từng tính năng chi tiết thế nào?

Trả lời:Quý khách hàng có thể sử dụng các tính năng chi tiết thông qua website hoặc tin nhắn. Chi tiết sử dụng tin nhắn xem tại đây

Câu 9: Thời gian được phép sử dụng dịch vụ?

Trả lời: Thời hạn sử dụng:

- Dịch vụ có hiệu lực ngay sau khi khách hàng đăng ký dịch vụ thành công.

- Thuê bao trả sau: Dịch vụ có thời hạn từ thời điểm khách hàng đăng ký đến hết ngày cuối cùng của tháng đăng ký.

- Thuê bao trả trước: Dịch vụ có thời hạn trong vòng 30 ngày từ thời điểm khách hàng đăng ký

Hiệu lực dịch vụ:

- Trước thời điểm dịch vụ hết hạn, nếu khách hàng không yêu cầu hủy đăng ký, dịch vụ sẽ được tự động gia hạn cho chu kỳ tiếp theo.

- Nếu trong thời hạn của dịch vụ mà khách hàng yêu cầu hủy đăng ký, dịch vụ vẫn tiếp tục có hiệu lực cho đến khi dịch vụ hết hạn.

Câu 10: Số điện thoại hỗ trợ trực tiếp?

Trả lời:Quý khách hàng vui lòng gọi điện đến số điện thoại hỗ trợ trực tiếp của VinaPhone 9191 (200đ/phút).

Câu 11: Các quy định khác?

Trả lời: Định dạng thuê bao trong cú pháp nhắn tin:

- Thuê bao di động: định dạng đủ 10 số hoặc 11 số. VD: 09xxxxxxxx; 01xxxxxxxxx.

- Thuê bao cố định: định dạng phải có mã tỉnh, thành phố. Ví dụ thuê bao Hà nội có định dạng 043xxxxxxx