Gói cước Home 1

Giá chỉ từ: 189.000 đ/tháng Tốc độ tối đa trong nước: 30Mbps. Cho mượn Miễn Phí thiết bị đầu cuối Wifi

1. Quy định tốc độ:


+ Tốc độ tối đa trong nước: 30 Mbps


+ Tốc độ truy cập quốc tế tối thiểu: Không


+ Cho mượn Miễn Phí thiết bị đầu cuối Wifi


+ Địa chỉ IP Động.


2. Quy định giá cước: (đồng/thuê bao) có VAT


+ Gói hàng tháng: 189.000 đồng/thuê bao/tháng.


+ GóI đóng 6 tháng dùng 7 tháng: 1.134.000 đồng/thuê bao/tháng (Khách hàng tiết kiệm được 25% so với đóng gói hàng tháng).

+ Gói đóng 12 tháng dùng 15 tháng: 2.268.000 (Khách hàng tiết kiệm được 25% so với đóng gói hàng tháng).


Nguồn: VNPT VinaPhone Hậu Giang