Hướng dẫn thủ tục chuyển đổi dịch vụ CK CA sang VNPT CA

Hướng dẫn thực hiện hợp chuyển đổi dịch vụ cho KH chuyển từ CK CA sang VNPT CA

VNPT Xin gửi tới Quý khách hàng quy trình tiếp nhận và đầu mối hỗ trợ khách hàng chuyển đổi ở các tỉnh

- Quy trình tiếp nhận

Link tải: https://vnpt-ca.vn//images/documents/11112016175555.docx​

- Đầu mối hỗ trợ khách hàng chuyển đổi ở các tỉnh thành: 

Link tải: https://vnpt-ca.vn//images/documents/11112016175555.docx​

Đồng thời, VNPT xin gửi tớ quý khách hàng thủ tục chuyển đổi từ dịch vụ CK CA sang VNPT CA bao gồm: 

- Hợp đồng sử dụng dịch vụ VNPT CA

- Cam kết sử dụng dịch vụ VNPT CA

- Chí tiết tải về: 

https://vnpt-ca.vn//images/documents/10112016135900.docx

https://vnpt-ca.vn//images/documents/10112016135959.docx