SMS & Data Combo50

- Từ ngày 01/05/2016, VinaPhone triển khai gói cước Combo50 với các ưu đãi vượt trội khi khách hàng đăng ký gói cước qua các kênh online . Đối tượng áp dụng: - Ứng dụng MyVinaphone. - Trang trực tuyến Mua hàng VNPT (https://muahangonline.vnpt.vn/) - Fanpage: Mua hàng VNPT - Wapsite: wap.vinaphone.com.vn - Website: vinaphone.com.vn

Gói cước

1. Nội dung:


Tên gói

COMBO50

Phí đăng ký/gia hạn (đã bao gồm VAT)

50.000 đồng /lần

Ưu đãi

  • 2GB Data tốc độ cao. Sử dụng hết dung lượng ưu đãi tính cước vượt gói (25đ/50KB).
  • 200 phút gọi nội mạng
  • 100 SMS nội mạng

Thời hạn sử dụng

30 ngày kể từ ngày đăng ký/gia hạn gói thành công.

2. Lưu ý:

- Giá mua gói: giá gói cước tương ứng cho lần đăng ký/gia hạn thành công được trừ trực tiếp vào tài khoản chính của thuê bao.

- Thời hạn sử dụng:

+ Kể từ thời điểm đăng ký/gia hạn mua gói cước thành công đến thời điểm 23 giờ 59 phút 59 giây của ngày thứ 30 tính từ ngày đăng ký/gia hạn.

+ Ưu đãi miễn phí còn lại của gói không được cộng dồn vào tháng kế tiếp.

+ Nếu các ưu đãi miễn phí sử dụng hết trước thời hạn thì hạn sử dụng của gói chấm dứt kể từ thời điểm các ưu đãi miễn phí sử dụng hết.

+ Thời hạn sử dụng của gói phụ thuộc vào thời hạn sử dụng của Tài khoản chính. Nếu Tài khoản chính bị khóa thì khách hàng không sử dụng được các ưu đãi miễn phí còn lại, khách hàng phải nạp tiền thì mới tiếp tục được sử dụng.

- Gói COMBO50 sẽ được tự động gia hạn.

Hướng dẫn Đăng ký, Hủy Gói Combo50

1. Cách đăng ký mua, hủy và kiểm tra gói:

*Để đăng ký mua gói:

- Thuê bao chọn mục đăng ký gói cước COMBO50 trên ứng dụng MyVinaphone + Thuê bao hoàn thiện đơn đăng ký trên trang landing page mua hàng VNPT http://muahangonline.vnpt.vn

- Thuê bao hoàn thiện đơn đăng ký tại tap Đăng ký trên Fanpage: Mua hàng VNPT

- Thuê bao truy cập wapsite: wap.vinaphone.com.vn, chọn gói cước Thoại, SMS & Data Combo50, chọn Đăng ký.

- Thuê bao truy cập website: vinaphone.com.vn, chọn mục Gói cước à Gói cước trả trước à Gói cước cơ bản à Gói cước Thoại, SMS & Data Combo50 à Chọn Đăng ký

- Để hủy gói, soạn tin HUY COMBO50 gửi đến số 900.

- Để kiểm tra gói, soạn tin TRACUU COMBO50 gửi đến số 900.

2. Quy định về đăng ký và gia hạn gói:

- Thuê bao được đăng ký tối đa 02 gói COMBO50 trong thời gian khuyến mại. Ưu đãi miễn phí không được cộng dồn.

- Trường hợp thuê bao đang sử dụng các gói KMCB khác (C15/C50/V10/VD300/VD500/SV200/S50/SV300/D1) hoặc các gói MI (M10, M25 M50, M70, M120), khách hàng phải hủy các gói cước đang sử dụng để có thể đăng ký gói Combo50.

- Nếu thuê bao chuyển đổi giữa các gói cước trả trước thì các quyền lợi miễn phí còn lại không được bảo lưu

- Các thuê bao VinaPhone đã đăng ký mua gói cước thành công nhưng chuyển đổi từ các gói cước trả trước sang các gói cước trả sau thì chính sách khuyến mại này sẽ bị huỷ, khách hàng không được hoàn lại cước đăng ký (giá mua gói).

3. Quy định về hủy gói:

- Trường hợp khách hàng hủy gói khi chưa sử dụng hết quyền lợi miễn phí, hệ thống sẽ yêu cầu khách hàng gửi tin xác nhận hủy gói, trường hợp khách hàng không gửi tin xác nhận, hệ thống mặc định khách hàng tiếp tục sử dụng gói.

- Trường hợp khách hàng hủy gói khi đã sử dụng hết quyền lợi miễn phí, lệnh HUY COMBO50 gửi 900 sẽ có hiệu lực ngay.

Đăng ký online