VNPT Hậu Giang lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản thanh lý

Viễn thông Hậu Giang thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá tài sản là cáp đồng thu hồi không có nhu cầu sử dụng bán thanh lý năm 2024

Có thể là hình ảnh về văn bảnCó thể là hình ảnh về văn bảnCó thể là hình ảnh về văn bảnCó thể là hình ảnh về bản thiết kế và văn bảnCó thể là hình ảnh về văn bảnCó thể là hình minh họa về văn bản